Nord universitet og den Samiske høgskolen har inngått en samarbeidsavtale

Signering av avtalen
Den 20. - 22. oktober ble den tverrfakultære konferansen for Nord på Nord arrangert. Der inngikk Nord Universitet og den Samiske høgskolen en samarbeidsavtale for videre arbeid.

Den årlige konferansen for Nord på Nord ble arrangert på Nord universitet i Bodø denne uka. På starten av konferansen signerte rektor på Nord universitet Hanne Solheim Hansen og rektor ved den Samiske høgskolen Laila Susanne Vars under på en samarbeidsavtale mellom de to institusjonene. Avtalen skal bidra til at universitetene skal styrke et strategisk og faglig samarbeid innenfor samisk høyere utdanning og forskning.

Avtalens innhold er tredelt. Den skal sørge for å styrke høyere utdanning, forskning og samarbeid med samiske institusjoner og kommuner.

Nord universitets utgangspunkt i denne avtalen er det nasjonale ansvaret for utdanning og forskning innenfor sør- og lulesamisk språk, mens den Samiske høgskolen har utgangspunkt i ansvaret som en urfolkinstitusjon med særlig ansvar for samisk høyere utdanning og forskning.

Rektor ved den Samiske høgskolen Laila Susanne Vars forteller at hun er fornøyd med at de har klart å lande denne avtalen.

- Denne avtalen er viktig for oss, og viser at Nord Universitet og den Samiske høgskolen ønsker å jobbe mer sammen. Vi ønsker å se på muligheten for å etablere nye utdanningstilbud, særlig innenfor lule- og sørsamisk språk. Denne avtalen kan bidra til at å styrke forskningen, ved at universitetene kan inngå forskningssamarbeid. Avtalen kan bidra til å løfte fram samfunnsoppdragene våre i de samiske kommunene, noe vi er ansvarlig for.

Hanne Solheim Hansen, rektor ved Nord Universitet, forteller at det er to fornøyde parter som har signert under på denne avtalen.

- Det var veldig viktig for oss å få skrevet under på denne avtalen. Den legger til rette for mer samarbeid mellom skolene, og bidrar til at vi på Nord Universitet får et større nettverk og flere å diskutere problemstillinger med. Det er ganske få som innehar den samiske kompetansen de har på den Samiske høgskolen, så det er klart at det er viktig for oss at vi nå kan hente kompetanse der fra, og vice versa.