NORDLAB bidrar til to store internasjonale beredskaps-øvelser

Odd Jarle Borch, leder for NORDLAB

Odd Jarle Borch, leder for NORDLAB

Professor og leder for NORDLAB, Odd Jarl Borch forteller at det nå arbeides med to store internasjonale beredskapsøvelser som skal gjennomføres i Bodø neste år. Han forteller også om hvordan pandemien har berørt planlegging og hverdagen.

Det er DBS Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som er ansvarlig for planleggingen i samarbeid med en rekke partnere i inn- og utland. Dette er øvelser som inkluderer flere av våre naboland, forklarer Borch.

– NORDLAB vil bidra aktivt inn i disse øvelsene både med fagstab og studenter.

På Nord universitet jobber NORDLAB med sikkerhet, forebygging av kriser og beredskap, og med å planlegge og gjennomføre øvelser innen et bredt sett av kriseområder. Dette skjer i tett samarbeid med nødetatene, bedrifter og andre beredskapsaktører. Ikke minst at de legger til rette for faglærere ved Nord universitet som trenger øvelser knyttet til undervisningen innenfor sikkerhet, beredskap og kriseledelse.

Utstyr som brukes under disse øvelsene. Foto: Lars Martin Halvorsen
Utfordrende

Hvert år har NORDLAB flere øvelser der studenter og nødetater samarbeider. De bidrar også til ''Øvelse Nord'' som sies å være den største universitetsledende beredskapsøvelsen i Europa.

Pandemien har vært en utfordring, sier Professor på Handelshøyskolen og leder for NORDLAB, Nord universitets beredskapslabratorium, Odd Jarl Borch.

– Øvelsene har i høst blitt kjørt på digitale plattformer. Det har gått forbausende bra, sier Borch.

– Vi når også fram til flere på kurs og øvelser som har deltakere fra hele landet.
Pedagogisk sett er det imidlertid ikke en fullgod løsning innen kriseledelsesopplæring, forteller Borch.

– Den digitale undervisningen blir stadig bedre som vi får mer erfaring og bedre utstyr. Derimot får man ikke den samme pedagogiske effekten som gjennom fysisk undervisning der man får et større fokus på beredskapssamvirke og de ulike rollene i kriseledelse. Studentene syntes fortsatt det er mer givende å kunne møtes, men tilbakemeldingene er gode.

Ved NORDLAB er det håp for at fysisk undervisning kan starte igjen, gjerne med bruk av digitale hjelpemidler. Nord universitet har en god beredskapsledelse som hele tiden vurderer de beste fremgangsmåtene. Nord universitet har en komite som jobber med smittereduksjon slik at det blir ivaretatt på alle veier, forklarer Borch.

Videre forteller Borch at de følger alle smittevernregler og at de har en god kontakt med Bodø-kommune og smittevernsleger.
– Vi arbeider forøvrig med kurs- og øvelsesopplegg knyttet til håndteringer av større hendelser som pandemier.

Planlegger to internasjonale fullskala øvelser

Odd Jarl Borch, forteller at det er planlagt to store øvelser. Den ene er ''Barents-rescue'' som vil være i samarbeid mellom de store arktiske landene. For denne øvelse vil de jobbe tett sammen med Norge, Sverige, Finland og Russland. Her vil det handle litt om hvordan nødetatene vil samarbeide ved landegrensene.

–Den andre øvelsen er ''Arctic Rain'', vil ha flere europeiske land som deltar i øvelsen. Grovt sett skal den gå ut på strålevern og atomberedskap, og hvordan man skal håndtere forskjellige radioaktive hendelser. et eksempel kan være en brennende båt med radioaktivt materiale og hvordan man skal gå fram for å håndtere dette.

Når Borch blir spurt om studentene vil delta i disse øvelsene forklarer han det slik:

– Vi på NORDLAB vil være involverte i disse øvelsene og studentene skal få observere, men det kan hende at noen av studentene kan delta som statister. Det vil bli tre store fullskala øvelser på rappen i 2021.

Borch forteller avslutningsvis at studentene og de forskjellige etatene de jobber med drar stor nytte av undervisningen og at pandemien er noe de bare må forholde seg til.