Norge mangler mange sykepleiere, men sykepleierstudent Thea ønsker ikke å jobbe i kommunen

I 2022 manglet Norge hele 5900 sykepleiere, viser bedriftsundersøkelsen fra NAV.

Hovedårsaken ligger i at helsetjenesten verken er gode på å rekruttere, eller å beholde sine ansatte, mener Universitetslektor.  Helsetjenesten må være opptatte av å tilrettelegge for sine ansatte. Og ikke kun ansette folk i midlertidige stillinger for å løse problemet på kort sikt,

Studentene kan velge og vrake i jobber.