Populære kjeder blir etterspurt - ingen kommer til Bodø

Ingen nyetableringer: Verken Hunstadsentret eller andre steder i Bodø kan vente seg en Meny- eller McDonald`s-butikk i nærmeste fremtid

Mange har etterspurt kjeder som Meny og McDonald's til Bodø. Dessverre ser det ut som om det kan ta lang tid før det blir noen realitet.

I flere år har det vært etterspurt handling fra flere aktører, og et stort håp om at man skal kunne etablere seg i Bodø, og i Nordland.

– Vært vurdert tidligere
– Ja, det har vært oppe til vurdering tidligere.

Ordene kommer fra Nina Horn Hynne når vi spør henne om de har vurdert å starte opp en Meny-butikk, men når vi spør henne om Meny har planer om å etablere seg i Nord-Norge er det flere grunner til at de ikke velger å starte her:

– Årsakene er flere til at det ikke finnes en Meny-butikk nord for Verdal, samtidig har vi også Eide Handel i Tromsø som vi har et innkjøpssamarbeid med. Vi ser både på befolknings og – kundegrunnlaget når vi skal finne nyetableringer. I Bodø finnes det allerede flere lavpriskjeder, og vi tror ikke det er et stort nok marked for supermarked-aktør og Eurospar er til stede, sier hun

Når man skal finne nye steder å starte opp en ny butikk er ikke så enkelt som folk tror, og Meny har flere som jobber med å finne nye steder å etablere seg:

– På generelt grunnlag er vi alltid på jakt etter gode etableringer, og vi har folk hos oss som gjør analyser på befolkningsvekst i Norge, og en egen etableringsavdeling som jobber kontinuerlig med å finne nye steder. Det å skulle etablere seg på et nytt sted er en veldig stor kostnad. Det må være store lokaler tilgjengelige, slik at vi kan gi kundene det tilbudet vi vil gi dem. I tillegg må man ansette folk, og ha fagarbeidere. Man må vite at det her går bra, fortsetter henne.

Selv om det ikke ser ut til å bli en ny Meny-butikk her i Nord-Norge, innrømmer Hynne at de har vurdert å starte opp i Bodø tidligere:

– Ja, det har vært oppe til vurdering tidligere.

I nærmeste fremtid ser det heller ikke ut som om det kommer noen nye Meny-butikker den neste tiden

– Ikke det nærmeste året, men det her er ikke noe man kan gå ut med, avslutter hun.

– Har alltid et åpent sinn
– Vi kan ikke si noe konkret om Bodø, men McDonald`s har alltid et åpent sinn når vi ser etter nye lokasjoner. På et generelt grunnlag er faktorer som bebyggelse, arbeid, trafikk og handel viktige ved valg av nye steder å etablere seg.

Svaret kommer fra Kristin Johnsen som jobber for McDonald`s når vi spør henne om de har planer om å etablere seg her i Bodø.

Dermed ser det ut til at man jan se langt etter kjeder som Meny og McDonald`s her i Bodø.