Pressekonferanse i Bodø: - en tragisk situasjon

Kommunedirektør Kjell Hugvik holder pressekonferanse

Kommunen fikk melding klokken 09:00 i dag om brann på Nordavind. Kommunen er orientert i direkte kontakt med politiet om at det er omkomne i situasjonen. Straks de var orientert om situasjonen, ble det satt inn krisestab. Krisestaben settes inn i alle alvorlige situasjoner, hvor kommunens øverste administrative ledelse setter seg sammen med nødvendige ressurser, og håndterer situasjonen fortløpende. Alle beslutninger tas der om hvordan kommunen skal gå frem, forteller Kjell Hugvik.

Det har blitt iverksatt et psykososialt kriseteam, som både er til stedet på pårørende senteret og som også er i dialog med pårørende av de som er meldt omkommende.

Hugvik henviser videre til politiet rundt spørsmålet om antall skadde. Han understreker at det er politiet og brann som eier situasjonen, og har det øverst ansvaret.

Rundt spørsmålet om kritikk av politiet og kriseteamet, sier Hugvik at eventuell kritikk er vi nødt til å se på i ettertid. Nå er all oppmerksomheten knyttet til håndtere situasjonen og bistå politiet og brann.

Kommunedirektør i Bodø kommune påpeker at dette er en tragisk situasjon, med en brann som har krevd menneskeliv. Kommunen tar dette på alvor, og de har hovedsakelig 2 tanker i hodet: bistå for å avklare situasjonen og bistå de pårørende.

Kommunene har ingen kunnskap om årsaken til brannen, hevder kommunedirektøren.

Alle pårørende bes å ta kontakt på 00 00 00 00, forteller Hugvik avslutningsvis.