Redningstjenesten ønsker nullvisjon for ulykker til sjøs

I fjor var det en økning i antall ulykker på sjøen. Nå jobber redningstjenesten med en nullvisjon, men hvor realistisk er det egentlig?