Rett og krim - litt enklere

Illustrasjon: Tonje Kristin Hallingen

Har du lest en sak og ikke forstått alt som sto der. Da kan denne videoen kanskje gjøre det litt enklere å forstå.

Selv om vi som journalister skal skrive så enkelt som mulig, slik at flest mulig forstår. Men av og til dukker det noen ord som må skrives som kanskje ikke alle vet hva som betyr, eller som man bare har glemt hva betydde. Jeg har i hvert fall tatt meg selv i å lese en sak og ikke skjønne de vesentlige ordene, og ikke orket å søke meg frem til hva det betydde. Da ender man opp med å ikke forstå den saken, og mest sannsynlig ikke neste sak som omhandler det samme heller.

Derfor kan denne videoen være med på å hjelpe deg litt. Temaet for denne videoen er rett og krim. Så hvis du er usikker på hvem påtalemyndigheten egentlig er, hva en meddommer/lekdommer er, og hva det betyr å være tiltalt, så kan denne videoen forklare deg kort akkurat det.

(Dette er en video som er i format for sosiale medier. Tanken bak er at det ofte er unge mennesker og barn som ikke vet hva det betyr og det er de som bruker sosiale medier. Det kan også være en link til videoen i en sak hvor ordene blir brukt, slik at flest mulig skal forstå hele saken)