Slik oppleves den digitale skolehverdagen for universitetsstudentene

Den digitale skolehverdagen har gjort det vanskeligere for enkelte studenter, men noen mener det motsatte. Den nye digitale skolehverdagen i koronapandemien har hatt positiv påvirkning på karakterene.

Koronapandemien har satt sitt preg på samfunnet og har påvirket alle. Overgangen til en digital hverdag har vært vanskelig for mange, både i skolen og for mange arbeidsplasser. Men det er ikke alle som har hatt samme opplevelse og vi har vært i kontakt med en som mener at han har hatt flotte dager som hjemmestudent.

Positiv påvirkning på skolehverdagen

Svein Pedersen mener digital forelesning har en positiv effekt.
Foto: Privat

UiO studenten Svein Pedersen (23) forteller at den nye digitale skolehverdagen har hatt overaskende positiv innvirkning på han. Han forteller at en blanding av Zoom og forhåndsinnspilte videoer på universitetet har ført til at han ikke har mistet noe av å gå over til digital plattform, men har følt det har hatt positiv effekt. Han påpeker at han foretrekker forhåndsinnspilte videoer ovenfor Zoom.

-Ved bruk av forhåndsinnspilte videoer kan jeg se de når jeg føler jeg er klar, kan stoppe når jeg trenger det og kan eventuelt spole tilbake hvis jeg føler noe er uklart og trengs å ses på nytt sier studenten.

-Fleksibiliteten ved digital undervisning har hatt flere positive effekter; Man trenger ikke stå opp flere timer i forveien for å gjøre seg klar, for så å ta kollektiv transport til universitetet for et par timer med undervisning i overfylte auditorier og undervisningsrom. Det har gjort det lettere å stille spørsmål til professorer per mail og i Zoom enn i et stort auditorium forteller Svein.

Han forteller hvordan dette har påvirket det sosiale aspektet både i skolen, både i grupperom og i kollokvier. Kollokvier som er grupper med studenter der de kan diskutere og skrive oppgaver sammen, som oftest uten styring av en lærer eller professor.

-For meg virker det som at sånne "breakout rooms" eller gruppesamtaler via Zoom fungerer bedre enn de har gjort på universitetet. Ofte legger man merke til at studenter som ikke har vært engasjert før nå faktisk engasjerer seg og er med i samtalene. Dette har gjort at flyten på samarbeidsoppgaver har blitt bedre. Når det kommer til kollokvier, har vi faktisk hatt svært lite av de før denne tiden. Det at man bare kan ta de på eventuelt Facetime eller lignende gjør de mye mer tilgjengelige for oss. Før måtte man prøve å organisere for å få alle til å komme til universitetet ofte utenom den vanlige skoletiden for å ha kollokviet. Veldig ofte er det også ikke nødvendig å ha lange kollokvier på flere timer heller og da er det ekstra praktisk å bare ta det kjapt over telefonen sier han.

Ikke bare i selve undervisningen har dette nye opplegget fungert bra for han, han forteller så videre om hvordan den digitale eksamen gikk.

-Jeg har aldri gjort det så bra på eksamen før som jeg har gjort under pandemien. Jeg legger merke til at karakterene mine har gått opp og tiden jeg bruker på å studere er som regel lengere enn den brukte å være. Det at man slipper å bruke tiden på det som ikke er essensielt slik som reise med kollektivtransport spesielt her i Oslo, det har nok ført til at jeg bruker tiden min mer effektivt. Jeg har også som jeg nevnte tidligere full tilgang til alt av forelesninger digitalt og kan bruke disse flittig i innspurten mot eksamen sier studenten.