Utleiere bør følge loven for at det skal bli rettferdig

Depositum skal settes inn på en egen konto, og ikke utleierens private. Likevel er det mange som bryter loven.

Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Valgfrihet: Unge folk kan leie i både kollektiv og leilighet. Foto: Judith Åshild Løvgren Auestad

JURK, juridisk rådgivning for kvinner, skrev nylig i nettavisen at det er et stort behov for en ny husleielov med de høye prisene som er på boligene for tida. De mener leietakerne er i en utsatt og sårbar situasjon fram til denne er på plass, og jeg tenker at høye leiepriser på boliger gjør at studenter og andre som ikke har så god råd blir frista til å leie hos utleiere som ikke operer med depositum.

Når du leier leilighet er det ulik praksis når det kommer til regel for depositum. Noen velger å ha depositum eller forhåndsleie, mens andre har det ikke. Grunnen til at noen velger at husleier må betale depositum, er for å dekke eventuelle skader som kan oppstå i boligen. Ifølge forsikringsselskapet Help er alle utleiere som opererer med depositum nødt til å sette inn depositumsbeløpet på en egen konto, og de kan ikke kreve at pengene settes inn på deres private konto. Likevel er det flere utleiere som bryter loven.

Selv har jeg bodd i kollektiv i Bodø der utleier ønsket forskuddsleie inn på sin egen konto, og alternativt depositum - også dette på sin private konto. Utleiere som ikke krever depositum skaper et inntrykk av at de stoler mer på leietaker enn de som forlanger depositum før innflytting. Jeg har selv bodd i flere kollektiv i Bergen, der alle utleiere ville ha depositum, mens et år jeg leide på Stord trengte jeg ikke betale depositum.

En oversikt over ledige boliger til leie nå, viser blant annet at både Stord, Trondheim, Drammen og Haugesund har utleiere som opererer både med og uten depositum. I Haugesund er det for eksempel ute en leilighet der huseier krever inn depositum som er lavere enn en måned husleie, mens det samme gjelder et hus i Etne. I tillegg ligger det ute mange boliger i Haugesund der det kreves depositum tilsvarende en månedsleie, selv om det vanlige er to måneders husleie. I Hammerfest er flesteparten av boligene til leie uten depositum.

Ut ifra min erfaring, samt det jeg ser på finn.no, virker det som om utleiere på steder med lavere befolkningstall ikke er så nøye med sikkerheten som utleiere på større steder. Det er veldig mange unge som leier, og siden de fleste universitet og høgskoler er i byene, betyr det at svært mange studenter må betale for både leie og depositum der de bor. Med mindre du er nettstudent, må du som ung ha en jobb for å bo på en mindre plass. De som har jobb har ofte bedre råd enn studenter, og da synes jeg det er dumt at flere utleiere ikke opererer med depositum på disse stedene, enn i byene. Mange studenter må ha jobb ved siden av studiene for å leve greit når de leier leilighet, men det at de jobber fører for mange til dårligere karakterer. Når du er student er målet å fullføre studiet, og da blir det førsteprioritet for mange. Derfor blir inntekt nedprioritert, og at de i tillegg skal betale et høyt depositumbeløp fører for mange til en vanskelig situasjon økonomisk.

Derfor synes jeg det beste er om alle utleiere følger loven, for da vet også leietakere hva de skal forholde seg til. Mange unge vet ikke hvilke regler som gjelder, og derfor er det stor sjanse for at de leier hos utleiere som de ikke ville leid hos hvis de hadde visst hva som er lov og ikke.