Veien inn til politikken ble kort for Tarjei Svalbjørg (23), da ingen andre i klassen rakk opp hånden

Foto: Simen Vangen

Det var i ungdomsrådet i Steigen det startet. Senere tok han veien til Venstre.

Læreren i 9. klasse på Steigen sentralskole hadde spurt om noen ville melde seg frivillig til å være leder for rådet. Da Tarjei Svalbjørg så at ingen andre i klassen hadde rukket opp hånden, tenkte han: - Faen heller, da får bare jeg gjøre det.

For ham var det gøy å være med i ungdomsrådet, hvor han kunne diskutere og møte andre unge som engasjerte seg for det samme. I 2017 meldte han seg inn i Venstre, da deres politikk var noe som traff han. Senere valgte han også studieretning innenfor politikk.
- Det som fikk meg til å melde meg inn, var at jeg ble veldig engasjert i kampen mot oljeboring i Lofoten. Naturverdiene i nord er utrolig viktig å ta vare på. Jeg leste meg opp på partiene og fant ut at Venstre sto for mange av de samme tingene som meg, sier Tarjei.

Unge bør engasjere seg
Tarjei mener at det er viktig at unge engasjerer seg i politikken. I dagens politikk er unge dårlig representert.
- Det er altfor mange godt voksne politikere som sitter og skal styre for oss unge. De har for lite kunnskap om hvordan det er å være ung i dag, mener Tarjei.

Statistisk Sentralbyrå sine statistikker viser at førstegangsvelgere er flinke til å bruke stemmen sin. Det er andregangsvelgere ikke er like aktive til å bruke stemmen sin når det er valg. Venstrepolitikeren mener at det må jobbes hardere for å få unge voksne til å bruke stemmen sin.

- Hvis man ikke engasjerer seg kan man ikke forvente at noen tar tak, sier Tarjei.

Tarjei Svalbjørg deltar på en rekke politiske sammenkomster for å engasjerer seg. Foto: Privat

Lite aktivt fylke
Tarjei synes at Nordland fylke er altfor lite aktiv innenfor politikken. Han tror det skyldes utfordringer i forhold til avstander fra nord og til konferanser som ligger sør i landet.

- Jeg tror avstanden har mye å si, men samtidig så kan man ikke sitte og klage på at de i Oslo bestemmer, hvis ingen tar grep og får tilrettelagt reiser. Jeg har troen på at en må bare ta tak. Det er fullt mulig å få til mye i politikken selv om man kommer fra Nordland, forteller Tarjei.

Ifølge Tarjei er det mye Nordland kan gjøre for å få bedre og aktiv ungdomspolitikk.
- Legge mer til rette for politisk engasjement utenom valg. Kommunene kan jobbe aktivt for å få et velfungerende ungdomsråd, sier Tarjei.

- Har du noen råd til unge velgere?
- Først mener jeg at det er viktigst å bruke stemmen sin. Tenk over hva du synes er viktig og som engasjerer deg. Så kommer du nok aldri til å finne et parti som du er 100 prosent enig med, men jeg tenker stem på de som man synes fronter de tingene som er viktigst for deg. Selv synes jeg at dette er gøy og meningsfullt, det er derfor jeg driver med politikk, forteller Tarjei.