Vi har behov for gode, norske retteprogram

Retteprogram av nordmenn gjør de norske språket bedre.

Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Norge har nynorsk og bokmål vært likestilte språk siden 1885, men Microsoft Word, som ble opprettet hundre år senere har fortsatt ikke et fullverdig redigeringsverktøy for skriveprogram når du trykker på nynorsk der du kan velge hvilke språk du vil skrive. Skriveprogrammet journaliststudentene i Bodø bruker, nettopp.nord.no, har ikke den samme valgfriheten til å velge språk som Word heller. Det fører til at du ender opp med å få veldig mange røde streker under ord hvis du skriver på nynorsk. Grunnen til at dette skjer er fordi programma kommer fra USA, men jeg synes ikke det er noen unnskyldning for at redigeringsverktøyet kan være slik. Når vi har fått slike redigeringsprogram oversatt til norsk, synes jeg det skal inkludere nynorsk like mye som bokmål.

Skolen og internett spiller ikke på lag

Når du har valgt nynorsk som språk i Word, må du passe på at redigeringsverktøyet ikke plutselig hopper over til bokmål, eller at du ikke får rød strek over ord som ikke er lov til å skrive på nynorsk. For eksempel har jeg, ifølge Microsoft Word, lov til å skrive "Et eple faller på bakken" på nynorsk, men på skolen lærer vi at det heter eit eple på nynorsk. Dette er også et problem for barn som lærer om norsk grammatikk på skolen, for når de skriver nynorsk i Word kan de for eksempel skrive en feil på nynorsk som retteprogrammet ikke fanger opp, men som læreren på skolen vet er feil. Jeg tenker at resultatet av dårlige retteprogram på nynorsk alene kan føre til at elevene blir dårligere i nynorsk i framtiden hvis vi ikke får bedre digitale verktøy, fordi mer og mer av skolehverdagen foregår på nett. I tillegg tror jeg dårlige - eller mangel på - retteprogram på nynorsk kan føre til at flere velger bort nynorsk som språk, fordi det blir irriterende å ikke vite om du kan skrive eplet, bilene og kjærlighet på nynorsk, for eksempel.

Skriveprogram for og av nordmenn

I den nye språkloven som kom i år ble E-læringskurset "Oi, på nynorsk" justert, et tilbud som er åpent for alle, men spesielt for ansatte i det offentlige. Dette er et innføringskurs, men for at elever og studenter som bruker nynorsk på skolen i dag skal gjøre det i framtida, tenker jeg det må lages et skriveprogram av nordmenn. Også med tanke på at engelsk blir mer og mer utbredt i Norge, tenker jeg norske skriveprogram med god, norsk retting er veien å gå, hvis vi vil unngå en mer amerikanisert skrivemåte. Redigeringsprogram for skriving oppretta av nordmenn tror jeg derfor vil hjelpe å holde alle de norske språka ved like.