Studentene skal øve på kriser

På onsdag skal Øvelse Nord, landets største beredskapsøvelse, gjennomføres i Bodø. Nettopp deltar på øvelsen for å trene journaliststudentene i beredskaps-dekning.

Siden midten av 90-tallet har Nord Universitet vært med på å arrangere Øvelse Nord. I år arrangeres øvelsen for 27. år på rad, og journaliststudentene deltar også i år gjennom nettavisen Nettopp. Hensikten med øvelsen er at studenter skal få erfaringer innen krisehåndtering, for å stille bedre forberedt i sine fremtidige yrkesroller som blant andre sykepleiere og journalister.

En rekke instanser fra Nordland fylke er involvert under øvelsen; politi, Heimevernet, forsvaret, Nordland Fylkeskommune, brannvesen, legevakt, Nordlandssykehuset, Bodø kommune, Hovedredningssentralen, Kystvakten med flere. I tillegg deltar flere hundre studenter og ansatte ved Nord Universitet i øvelsen.

Øvelse Nord har et program som går over tre dager. Mandag og tirsdag er det foredrag og forberedelser, på onsdag foregår selve øvelsen. Da skal studentene og noen av de ovenfornevnte aktørene trene seg på en krisesituasjon. Arrangørene holder kortene tett til brystet, så vi vet ikke mye om hva som skal foregå, annet enn at det er en gisselsituasjon i nærheten av Bodø sentrum. Øvelsen foregår i cirka fem timer, med oppstart klokken ni på formiddagen.

Nord Universitet blir til Mørkved Universitetssykehus under øvelsen.

Mye forberedelser
I forkant av selve øvelsen arrangeres fagdager på mandag og tirsdag med et tett program. Mandagen starter med at sentrale redningsetater forteller om hva de bidrar med når en krise inntreffer. Forsvarsministeren besøker universitetet for å avholde åpningstale, og det blir holdt en rekke foredrag om ekstremvær og klimapåvirkning, maktspill i nord, fremtidens beredskap med mer.

Tirsdagen er minst like tettpakket med foredrag fra profilerte politikere og andre. Espen Rostrup Nakstad, Bent Høie og Emilie Enger Mehl er bare noen av navnene på tirsdagens program. Foredragene omhandler alt fra utfordringer innen norsk beredskap til organisert kriminalitet. "Exit Afghanistan" er dagens siste foredrag - her vil helsepersonell med erfaringer fra krig på fremmed jord fortelle om utfordringer de møtte.

Her kan du lese mer om Øvelse Nord

Ble også påvirket av korona
Som følge av koronapandemien har øvelsen hatt et litt annet opplegg de to siste årene. I 2020 ble det gjennomført et digitalt beredskaps-seminar som omhandlet pandemien, og året etter en digital øvelse med terror- og gisselsituasjon på universitetet.

Tidligere øvelser har blant andre vært redningsscenarioer på havet, terrorhandlinger og gisselsituasjoner ved universitetet.

Alle artikler som publiseres på Nettopp onsdag 27.04 vil markeres med ØVELSE-ØVELSE-ØVELSE.